Utländska Virkförkortningar

Amerikanska virkförkortningar
st - stitch (maska)
sc - single crochet (fast maska)
dc - double crochet  (stolpe)
hdc - half double crochet  (halvstolpe)
tr - treble crochet (dubbel stolpe)
ch - chain (luftmaska)
lp - loop (maskbåge)
BLO - back loops only (yttre maskbåge)
FLO - front loops only (inre maskbåge)
sl st - slip stitch (smygmaska)
rnd - round (varv)
inc - increase (öka)
invdec/dec - decrease (minska)

Brittiska virkförkortningar
st - stitch (maska)
dc - double crochet  (fast maska)
tr - treble  (stolpe)
htr - half treble - (halvstolpe)
dtr - double treble crochet (dubbel stolpe)
ch - chain (luftmaska)
lp - loop (maskbåge)
BLO - back loops only (yttre maskbåge)
FLO - front loops only (inre maskbåge)
sl st - slip stitch (smygmaska)
rnd - round (varv)
inc - increase (öka)
invdec/dec - decrease (minska)

2 kommentarer:

ankie sa...

Detta var exakt vad jag sökt efter länge. Tack så jättemycket! <3

Daemlix sa...

Men oj, så länge jag har sökt efter just detta ;) TACK!!